Καλώς ήλθατε στη ιστοσελίδα της be sweet!

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική Αποστολών / Επιστροφών και τους Τρόπους Πληρωμών πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.
Κάθε πρόσβαση και χρήση του υλικού που θα βρείτε στον ιστότοπο της επιχείρησή μας (www.besweet.gr) υπόκεινται στους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Θεωρούμε δεδομένο, εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε και να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους συγκεκριμένους όρους και πως συμφωνείτε με αυτούς.    
Η ιστοσελίδα της επιχείρησης και τα περιεχόμενά της δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H be sweet επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της κατά βούληση όταν αυτό κριθεί από την επιχείρηση απαραίτητο.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.besweet.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της be sweet (Νικόλαος Γ. Κωνσταντινίδης | Εμπόριο Τυποποιημένων Ζαχαρωδών Προϊόντων) και των τρίτων μερών που αυτή νόμιμα συναλλάσσεται.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή σχεδίων, η αντιγραφή ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβολή των νόμιμων πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των προϊόντων που εμφανίζονται στις σελίδες της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, σχέδια, κείμενα) καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της be sweet και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και όλα τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα www.besweet.gr, την be sweet, τους συνεργάτες της, τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα κι διακριτικά γνωρίσματα της be sweet, των συνεργατών της, των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους και προστατεύονται από τον νόμο. Η εμφάνισή τους στις σελίδες της ιστότοπου της be sweet δεν πρέπει να εκληφθεί για κανέναν λόγο ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της be sweet.
Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της επιχείρησης ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρησή μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.   

Σύνδεσμοι Τρίτων
Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη επιχείρησή μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της επιχείρησής μας. Η επιχείρησή μας δεν εγγυάται ούτε δεσμεύεται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.
Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η επιχείρηση δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων. Ούτε η επιχείρηση αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η τυχόν παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της επιχείρησης με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την επιχείρηση, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη.

Τιμολόγηση
Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας υπολογίζεται εφόσον προστεθούν στο προϊόν τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υπάρχουν) και τα έξοδα αποστολής και αναγράφεται στην οθόνη του χρήστη πριν αυτός ολοκληρώσει την διαδικασία της παραγγελίας του. Οι απλές αποστολές εντός Ελλάδας πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση του πελάτη. Οι αποστολές με αντικαταβολή επιβαρύνονται με ένα μικρό επι πλέον κόστος (βλ. παρακάτω τις τιμές στους "Τρόπους Αποστολής". Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας και δεν επηρεάζονται από προηγούμενες ή τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

Τρόποι πληρωμής
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για την παραγγελία του είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας Mastercard και Visa, είτε μέσω paypal, είτε τοις μετρητοίς με Αντικαταβολή.

Τρόποι Αποστολής
Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η επιχείρηση συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορών (Γενική Ταχυδρομική ΑΕΕ), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων όπως και με δικά της μέσα. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της επιχείρησης όπου αυτά υφίστανται, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση για οποιονδήποτε λόγο, η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

  • ΑΤΤΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: Για αποστολή με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δεν υπάρχει χρέωση. Για αποστολή με παράδοση αυθημερόν ισχύει ο εκάστοτε τιμοκατάλογος της Γενικής Ταχυδρομικής ΑΕΕ.
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: Για κάθε αποστολή με εντολή αντικαταβολής μετρητοίς, ανεξαρτήτως προορισμού, η χρέωση διαμορφώνεται στα 1,50€ μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0,50€.
  • ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ: Οι αποστολές προς διεθνείς προορισμούς χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της Γενικής Ταχυδρομικής ΑΕΕ. Για όλες τις αποστολές προς την Αλβανία/Βουλγαρία/Γερμανία και Κύπρο παρέχονται ειδικές χρεώσεις.
  • ΑΛΒΑΝΙΑ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΚΥΠΡΟΣ: Για αποστολή προς την Γερμανία, την Αλβανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, η χρέωση ανέρχεται σε 17,00€ ανά αποστολή μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό έως τα 10 κιλά, η χρέωση ανέρχεται σε 5,50€. Για κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 10 κιλών, η χρέωση ανέρχεται σε 4,00€. Ειδικά για την Κύπρο παρέχεται η δυνατότητα αποστολής με αντικαταβολή.
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ: Για αποστολή με αντικαταβολή προς Κύπρο, η επιβάρυνση ανέρχεται σε 5,00€.

Ασφάλεια Συναλλαγών
Το ηλεκτρονικό εμπόριο, διέπεται από τις ίδιες αρχές που ρυθμίζουν τις συμβατικές συναλλαγές. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοχώρου της besweet.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών, είναι αυτονότητη. Κάθε σχετική πληροφορία που διαβιβάζεται στην εταιρία από τους πελάτες της είναι εμπιστευτική και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διαρροή αυτών. Επιπλέον, χρήση των πληροφοριών αυτών γίνεται μόνο στο πλαίσιο που κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία πελατών της, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Για την προσωπική τους ασφάλεια, οι πελάτες θα πρέπει επίσης να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται από την εταιρία ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις αποκαλύπτουν σε τρίτα πρόσωπα.
Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικών καρτών για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την besweet.gr, η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών της με την ολοκλήρωσης της εκάστοτε συναλλαγής. Οι συναλλαγές με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας επεξεργάζονται και εκτελούνται απευθείας από την υπηρεσία Alpha e-Commerce με ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας Alpha Bank όπου συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία για την συναλλαγή.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από το server της εταιρίας στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη της σελίδας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Ένα cookie δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από τον υπολογιστή του χρήστη ή να ανιχνεύσει αρχεία cookie που έχουν δημιουργηθεί από άλλα sites και δεν προκαλεί βλάβη στο σύστημά του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται ευρέως, τα μόνιμα και τα session cookies. Τα session cookies διατηρούν την πληροφορία που χρειάζεται ένας χρήστης και ο φυλλομετρητής του για την περιήγησή του σε ένα site. Έχουν μικρή διάρκεια ζωής και διαγράφονται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ο χρήστης εγκαταλείπει τον ιστότοπο (website). Η besweet.gr χρησιμοποιεί session cookies για να διατηρεί συνδεδεμένους τους χρήστες της ιστοσελίδας για όλη τη διάρκεια που βρίσκονται σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες μέσω του site της, όπως καταχώρηση προϊόντων στο καλάθι, ή ανανέωση αυτών πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας , ενημέρωση των στοιχείων τους και άλλα. Χρησιμοποιούνται επίσης Google cookies, με στόχο την ανίχνευση της κίνησης των χρηστών σε διάφορες σελίδες του site της, με στόχο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω του Google Analytics και για λόγους Marketing. Ο προσδιορισμός των περιοχών του site που έχουν μεγαλύτερη χρησιμότητα και ενδιαφέρον για τους χρήστες, επιτρέπει στην besweet.gr να ιεραρχήσει την προτεραιότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων και βελτιώσεων σε αυτό.

Γενικά
Εάν κάποιος από τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εφαρμογή και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Cookies


User Login Form